English

Akademik

 

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi olarak hayata karşı tam donanımlı, iş dünyası ile iç içe, diplomasıyla barışık ve mesleki yeterliliğe sahip öğrenciler yetiştirmeyi kendimize misyon ediniyoruz. Bu model kapsamında öğrencilerimizin eğitimlerinin yüzde 30'u teorik, yüzde 70'i de pratik olacak şekilde ayarlandı. Eğitim planımız; öğrettiğimiz teorik bilginin workshoplar, atölye çalışmaları, uygulama alanları ve staj imkanlarıyla pratiğe dönüştürülmesi üzerine kurulu. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi aynı zamanda bir Fayda Merkezi olarak hareket eder.
Yani biz hayat boyu eğitim anlayışını destekliyoruz ve sürekli eğitim merkezimizle yalnızca öğrencimizin değil, içinde bulunduğumuz çevrenin, ülkenin de eğitimine hizmet ediyoruz. Uzaktan eğitimi destekleyecek gerekli altyapıyı kurgulayarak geliştiriyoruz.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi © 2017