English
Dekan Mesajı

 

Sevgili öğrencilerimiz,

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (SBBF), Üniversitemizin kuruluş kanunuyla birlikte 2017 yılında akademik hayata başlamıştır. Fakültemizin kuruluş felsefesi sosyal bilimlerin bütüncül bir yapı arz ettiği ve bu alanda yapılan araştırmaların ve eğitimin disiplinler arası bir bakış açısını gerektirdiği anlayışına dayanmaktadır. Bu itibarla SBBF, Türkiye’deki devlet üniversiteleri içinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi isimleriyle kurulan fakültelerden farklı olarak, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi adıyla kurulan öncü bir fakülte olma özelliğine sahiptir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin amacı bilginin hızla üretilip yaygınlaştığı ve  tüketildiği bilgi çağında, küreselleşmiş bir dünyanın gerektirdiği hızlı düşünebilen, stratejik öngörüye sahip, çözüme odaklı, rekabetçi koşulların gerektirdiği esneklik ve uyumu gösterebilen öğrenciler ve akademisyenler yetiştirmek; ülkemizin sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırmalara öncülük etmektir. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmet bölümleri mevcuttur.

Fakültemiz, pek çoğu uluslararası tecrübeye sahip olan, iş dünyası ve toplumsal alandaki paydaşlarımızla yakın diyalog içinde olmayı amaç haline getirmiş, deneyimli ve dinamik bir akademik ve idari kadroya sahiptir. Fakültemizde bulunan bölümlerin ders müfredatları  bir yandan ilgili bilim alanındaki çağdaş bilimsel teorileri öğrenciye aktarmayı amaçlarken, diğer yandan ise mezunlarımızı piyasa koşullarında farklı kılacak bir içerikle hazırlanmıştır.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesini katılan siz sevgili öğrencilerimize lisans eğitim-öğretim yılları süresince sonsuz başarılar dilerim. Hepiniz ailemize hoş geldiniz.

 

Prof. Dr. Orhan ÇİFTÇİ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı

orhan.ciftci@kstu.edu.tr

CV'yi görüntülemek için lütfen tıklayın

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi © 2017