English

Amaç ve Hedefleri

İngilizce’ye istenilen düzeyde sahip olmayan öğrencilere bu dile yönelik okuma, yazma, konuşma, dinleme becerilerini ve bunları destekleyen dil bilgisini kazandırmak.

Öğrencileri hazırlık okulundan sonra devam edecekleri bölümlerindeki derslerini takip etmek için ihtiyaç duydukları İngilizce seviyesine ulaştırmak.

Uluslararası standartlara uygun sağlıklı bir dil öğrenme ortamının yaratılması için sınıfları teknik yönden donatılmak ve dersliklerdeki öğrenci sayısını mümkün olduğu kadar en aza indirmek.

Öğrencilere dil öğrenimlerini geliştirmede yardımcı olacak rehberlik hizmetleri ve materyallere erişimi sağlamak.

 

 

 

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi © 2017