English
Bölüm Başkanı Mesajı

 

KSTU Psikoloji Bölümü’ne Hoşgeldiniz!

 

Psikoloji sanıldığı gibi tek yönlü, düz bir mantık içeren bir alan değil, aksine bir yandan uygulamalı diğer bir yandan da akademik kökleri olan bir disiplindir. Aslında bakıldığında, Psikoloji’nin bir yanı doğa bilimlerinde diğer bir yanı da sosyal bilimlerinde olduğundan dolayı pozitif bir bilim olarak da görülmektedir. Psikoloji’ye baktığımızda ruhsal ve duygusal durum ve bozuklukları, bilişsel/zihinsel süreçleri, tutum ve davranışları inceleyen ancak bunu salt gözlemle değil, bilimsel yöntemlerle inceleyen, tanımlayan ve açıklayan bir bilim dalı olduğunu görebiliriz. Psikolojinin temel çalışma konularına bakıldığında nörolojik süreçlerden tutun da dikkat, algı, zeka, duygu, kişilik, benlik, davranış, tutum, grup ve kültürel süreçlere kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsadığını göreceksiniz.

 

KSTU Psikoloji Lisans Programının amacı günümüzde toplumun en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan bir tanesinde hizmet verebilecek nitelikli, donanımlı ve kalifiye psikologlar yetiştirmektir. Teorik bir eğitim almanın yanı sıra, eğitiminizin büyük bir kısmı da uygulamaya yönelik olacaktır. Birinci yılın sonundan itibaren başlayacak ve mezun oluncaya kadar devam edecek olan zorunlu stajlarınızla birlikte hem ilgili alanlardaki becerilerinizi geliştirecek hem de mezuniyetten sonra çalışmak istediğiniz ilgi alanlarınızı belirleyip bu alanlardaki mevcut imkanları da görme şansınız olacaktır. Dolayısıyla “yaşamboyu uygulamalı öğrenme” ilkesi ile yola çıktığımızda siz stajlarınızı gerek kamu gerekse de özel kurumlarda yapmış olduğun çalışmaların sayesinde KSTU’da edindiğiniz teorik bilgilerinizi iş yaşamı ile birleştirme olanağına sahip olacaksınız.

 

KSTU Psikoloji’deki eğitim sürecinizde psikoloji bilimindeki başlıca kavram, kuram, teorik bakış açıları, deneysel buluşlar, tarihsel trendlerin yanı sıra günümüzdeki yansımaları hakkında bilgi sahibi de olacaksınız. Bunun dışında, mesleki etik, alanda kullanılan terapötik yaklaşımlar, ölçme ve değerlendirme, psikolojik müdahale ve bilimsel temellere dayanan uygulamalarda yetiler kazanma imkanını bulacaksınız. Eğitim serüveninizde zaman zaman zorlanacaksınız ancak bir o kadar da keyif alacaksınız. Size sunulan akademik yaklaşımlarının yanında sizler kendinizi biraz daha iyi tanıyacak, bazı konular hakkında bakış açılarınızı değiştirecek, yeni bakış açıları geliştirecek ve de ilgi duyduğunuz alanlarda yeteneklerinizi geliştireceksiniz.

 

Türkiye’de her sene psikoloji bölümlerinden yaklaşık olarak ortalama sekiz bin öğrenci mezun oluyor. Dolayısıyla sıkı bir rekabet ortamı bulunuyor. Sizler, bu rekabetin önemli bir parçası olarak, minicik de olsa bir fark yaratmak zorundasınız ki mevcut mezunların arasından parlayın. Sizler akademik ve mesleki bilgi ve birikimlerinin yanı sıra, bu farkı yaratabilmek için gerek üniversitede gerekse de bulunduğunuz toplumda sosyal sorumluluk düzeyinin daha yüksek olduğu proaktif öğrenciler olmak durumundasınız. Klasik “okul-ev” arasında mekik dokuyan klasik öğrenci modeli artık geçerli değil! Sonuçta bu “klasik öğrenci” kalıbından çıkıp bu rekabet ortamına girdiğiniz zaman yukarıda bahsedilen farkı yaratabilirsiniz. İşte biz de KSTU Psikoloji’de böyle bir farkı yaratabilecek zemini oluşturmayı misyon edindik. Bir yandan bilimsel temellere dayalı uygulamalı bir eğitimin yanı sıra aynı zamanda sosyal sorumluluk duygusu, bilinci ve farkındalığı yüksek, psikoloji alanında gerçekleşen gelişmeleri takip eden ve dünya standartlarındaki bilgi ve beceriyle donanmış nitelikli psikologlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

KSTU Psikoloji Bölümünden mezun olduğunuzda, kazanmış olduğunuz bilgi ve becerilerle meslek hayatınıza özel ve kamu kuruluşlarında, çocuk yuvaları ve kreşlerde, mahkemelerde, ıslahevleri ve tutukevlerinde, huzurevlerinde, okullarda, hastanelerde, ruh sağlığı merkezlerinde, özel psikolojik danışma

merkezlerinde, bedensel ve zihinsel engellilerle ilgili kuruluşlarda, sağlık ocaklarında, spor kulüplerinde, çeşitli endüstri işletmelerinde, araştırma şirketlerinde, medya sektöründe, reklamcılık sektöründe, halkla ilişkiler ve insan kaynakları alanlarında çalışabilirsiniz.

Birlikte yolculuğumuz başlıyor...Tekrar aramıza hoşgeldiniz!

 

Sevgiler...

Yrd. Doç. Dr. N. Linda Fraim

Psikoloji Bölüm Başkanı

Psikoloji; bireylerin davranışlarını, zihinsel süreçlerini ve duygu eksenli yaşamlarını bilimsel yöntemler yardımıyla açıklamaya ve değerlendirmeye yönelik olarak gelişim gösteren temel bir bilim dalıdır. Günümüzde psikoloji bilimi; sanayi, eğitim, sağlık, güvenlik, sanat, bilişim gibi birçok disiplinde geniş bir uygulama ve kullanım alanına sahiptir. Bölümün amaçları; psikolojinin çok sayıda farklı alanlarında öğrencilere yeni bilgiler kazandırmak, öğrenilenlerin uygulama ile pekiştirilmesini sağlamak, kritik ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmek, algılama becerisini geliştirmek, deneysel çalışma ve alan araştırması yapabilme tekniklerini öğretmek, bilimsel veriler toplayıp bunları analiz edebilme yeteneğini kazandırmaktır. Psikoloji biliminin birçok alanda kullanılabilirliğinin olması, gerek sunulacak ders ve içerikler gerekse de birçok uygulama alanının olmasına bağlı olarak öğrencilere ve öğrencilerin hizmet vereceği çevreye önemli avantajlar sağlayabilecektir.

Programdan mezun olan öğrenciler, “Psikolog” unvanını alacaklardır. Psikoloji bölümü mezunlarının çalışma alanları son derece geniş ve çeşitlidir. Mezunlar; hastane, klinik, rehberlik merkezleri, araştırma merkezleri, reklamcılık şirketlerinde, işletmelerin halkla ilişkiler ve insan kaynakları departmanlarında, özel eğitim merkezleri, çocuk yuvaları, üniversiteler, lise ve dengi okullarda çalışabilirler. Ayrıca pedagojik formasyona sahip mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından rehber öğretmen ve meslek bilgisi dersleri öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Psikologlar, eğitimlerine devam ederek akademik kariyer edinmeye yönelebilirler. Bu doğrultuda, lisansüstü eğitim yaparak klinik veya deneysel danışmanlık, eğitimsel, endüstriyel psikoloji ve benzeri alanlardan birinde uzmanlaşabilirler. Ayrıca çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri, kurum ve kuruluşların hizmet içerikleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilirler.

Bölümde Psikoloji bilimine ilişkin temel bilgilere ilaveten uygulamada yaşanan sorunların ve yeni gelişmelerin analiz becerisinin kazanılmasına yönelik bir müfredat programı hazırlanmıştır. Ders programında, biyoloji, ekonomi ve istatistik ile ilgili temel konular yanında, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, klinik psikoloji, çocuk psikolojisi ve nöropsikoloji gibi uzmanlaşmaya yönelik mesleki dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak verilecektir.

Bölüm müfredatı için lütfen tıklayınız.

Güncelleme tarihi: 22.09.2017

Bu bölüm güncellenmektedir.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi © 2017