English

Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik bölümünün amacı; birey / aile ve topluma "Planlı Hemşirelik Bakımı" yolu ile, sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici, tedavi edici ve destekleyici nitelikte hemşirelik bakım hizmetini sağlayan, hastalar ve hizmet sunulacak olanlar ile sağlık bakım personelini eğiten, sağlık bakım ekibinin etkin bir üyesi olarak çalışan, eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla hemşirelik uygulamalarını geliştiren, sağlık eğitimi-iletişimi ve teknolojisini bilen ve hem kamu sektöründe hem de özel sektörde ihtiyaç duyulan sağlık insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Dünyadaki nüfus artışı, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler ve toplumsal etkenlerden dolayı hemşire ihtiyacı artırmaktadır. İhtiyacın hızlı bir şekilde artış göstermesine karşın hemşirelik uygulamaları sunacak veya müdahaleleri gerçekleştirilecek uzman personel ihtiyacı söz konusudur. Bu bilgiler doğrultusunda teori ve uygulama altyapısına sahip hemşirelerin yetiştirilmesi, hem toplumsal ihtiyacın hem de istihdam talebinin karşılanması konusunda avantaj sağlayacaktır.

Evde Bakım Hizmeti Veren Programdan mezun olan öğrenciler, “Hemşire” unvanını alacaklardır. Hemşirelerin çalışma alanları oldukça geniştir.

- Tüm özel ve kamu hastaneleri

- Aile Sağlığı Merkezleri

- Tıp Merkezleri

- Toplum Sağlığı Merkezleri

- Rehabilitasyon Merkezleri

- Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunan Sağlık Kuruluşları

- Yaşlı Bakım Evleri

- Okullar

- İşyeri Sağlık Birimleri

Kuruluşlar

- Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışabilmektedir.

Bölümde Hemşirelik disiplinine ilişkin temel bilgilere ilaveten uygulamada yaşanan sorunların ve yeni gelişmelerin analiz becerisinin kazanılmasına yönelik bir müfredat programı hazırlanmıştır. Ders programında hemşirelik esasları, iç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, hemşirelikte yönetim, hemşirelikte fizik muayene yöntemleri gibi uzmanlaşmaya yönelik mesleki dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak verilecektir.

Bu bölümü sadece KKTC uyruklu ve/veya T.C uyruklu olup 4 yıl lise eğitimini kesintisiz olarak KKTC'de tamamlayan öğrenciler tercih edebilir ve yerleşebilirler. ÖSYM üzerinden öğrenci kabul edilmemektedir.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi © 2017