English

Çocukların, çevresine uyum gösterebilmeleri için, yaşına göre eğitim programları ile onları geleceğe hazırlayan, çağın gereklerine uygun olacak düzeyde, çocuğun çok yönlü gelişmesini hedef alan programlar hazırlayan, doğum öncesi dönemden başlayarak, risk faktörlerini saptayabilen, risk altındaki çocuklar için önleyici yaklaşımları belirleyebilen ve ebeveynlerini bilinçlendirilebilen "Çocuk Gelişimci"leri yetiştirmektir. Nüfus artışı, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler ve toplumsal etkenlerden dolayı çocuk gelişimci ihtiyacı artırmaktadır. İhtiyacın hızlı bir şekilde artış göstermesine karşın çocuk gelişimi eksenli uygulamaları sunacak veya sistemleri geliştirecek uzman personel ihtiyacı söz konusudur. Bu bilgiler doğrultusunda teori ve uygulama altyapısına sahip çocuk gelişimcilerin yetiştirilmesi, hem toplumsal ihtiyacın hem de istihdam talebinin karşılanması konusunda avantaj sağlayacaktır.

Programdan mezun olan öğrenciler, “Çocuk Gelişimci” unvanını alacaklardır. Çocuk Gelişimcilerin çalışma alanları oldukça geniştir.

- Tüm özel ve kamu hastaneleri

- Aile Sağlığı Merkezleri

- Anaokulları

- Toplum Sağlığı Merkezleri

- Rehabilitasyon Merkezleri

- Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar

- Çocuk Bakım Evleri

- Çocuk Yuvaları

- Çocuk Yuvası bulunan İşletmeler

Lisans düzeyinde eğitim verecek olan bölümde çocuk gelişimi ve eğitimi bilimine ilişkin temel bilgilerin edinimine ek olarak uygulamada yaşanan sorunların ve yeni gelişmelerin analiz becerisinin kazanılmasına yönelik bir müfredat programı hazırlanmıştır. Okul öncesi eğitimi, tüm yönleriyle ele alınabilmesi için interdisipliner bir bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle program oluşturulurken eğitim – sosyoloji – felsefe – psikoloji – bilgi ve iletişim teknolojileri dersleriyle birlikte sosyal bilim formasyonu kazanılmasına dönük derslere de yer verilmiştir.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi © 2017