English

Ebelik; Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerini yürüten, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeğe bakım veren, sağlık hizmetlerinin planlanması ve değerlendirilmesinden sorumlu kuramsal ve uygulamalı bir eğitim ile donatılmış bir sağlık disiplinidir. Bu bölüm, Gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapan, doğum öncesi anneyi ve bebeği izleyen ve bakımını yapan, riskli gebelerin erken tanılanması çalışmaları yapan ve önerilerde bulunan, doğum anında annenin bakımını yapan, bebeği izleyip normalden sapan durumları belirleyen, normal doğumları yaptıran, gerekli durumlarda epizyotomi yapan, gerektiğinde plasentayı elle çıkarabilen, anne ve yeni doğandaki anormal durumları belirleyen, annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapan ve riskli durumlarda sevk eden, aile planlaması ve uygulamalarına katılan hem kamu sektöründe hem de özel sektörde ihtiyaç duyulan ebeler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Nüfus artışı, sosyal ve ekonomik yapıdaki değişimler ve toplumsal etkenlerden dolayı hemşire ihtiyacı artırmaktadır. İhtiyacın hızlı bir şekilde artış göstermesine karşın hemşirelik uygulamaları sunacak veya müdahaleleri gerçekleştirilecek uzman personel ihtiyacı söz konusudur. Bu bilgiler doğrultusunda teori ve uygulama altyapısına sahip hemşirelerin yetiştirilmesi, hem toplumsal ihtiyacın hem de istihdam talebinin karşılanması konusunda avantaj sağlayacaktır.

- Tüm özel ve kamu hastaneleri

- Aile Sağlığı Merkezleri

- Tıp Merkezleri

- Toplum Sağlığı Merkezleri

- Rehabilitasyon Merkezleri

- Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunan Sağlık Kuruluşları

- Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışabilmektedir.

Bölümde Ebelik disiplinine ilişkin temel bilgilere ilaveten uygulamada yaşanan sorunların ve yeni gelişmelerin analiz becerisinin kazanılmasına yönelik bir müfredat programı hazırlanmıştır. Ders programında normal ve riskli doğum, doğum sonrası bakım, kadın sağlığı ve hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları gibi uzmanlaşmaya yönelik mesleki dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak verilecektir.

Bu bölümü sadece KKTC uyruklu ve/veya T.C uyruklu olup 4 yıl lise eğitimini kesintisiz olarak KKTC'de tamamlayan öğrenciler tercih edebilir ve yerleşebilirler. ÖSYM üzerinden öğrenci kabul edilmemektedir.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi © 2017