English

Lisans düzeyinde eğitim verecek olan fakültede Diş Hekimliği disiplinine ilişkin temel bilgilerin aktarılmasına ilave olarak uygulamada yaşanan sorunların ve yeni gelişmelerin analiz becerisinin kazanılmasına yönelik bir müfredat programı hazırlanmıştır. Diş Hekimliği’ ni tüm yönleriyle ele alabilmek için interdisipliner bir bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle program oluşturulurken ağız ve diş sağlığı – sağlık yönetimi – diş protez teknolojisi dersleriyle birlikte sosyal bilim formasyonu kazanılmasına dönük derslere yer verilmiştir.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi © 2017