English

Diş Hekimliği, insanların ağız ve diş sağlığına katkı sağlamak üzere hızlı çözümler üretmek için oluşmuş bir bilim dalıdır. Koruyucu diş hekimliği uygulamaları ve modern teknik ve tedavi yöntemlerini en iyi şekilde uygulayabilecek ve böylece toplumun ağız ve diş sağlığına hizmet edecek üstün nitelikli diş hekimleri yetiştirmek amacıyla diş hekimliği uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada diş sağlığı konusunda desteğe gereksinim duyan bireylere diş hekimliği alanlarında verilecek destek konusunda kalifiye personel istihdamı da gündeme gelmektedir. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ nin amacı; ağız ve diş sağlığı alanlarında ihtiyaç duyulan niteliklere sahip, gelişime açık, vizyonu olan ve hizmet alanının ihtiyaç duyduğu teorik ve uygulamalı bilgi altyapısına sahip diş hekimliği uzmanları yetiştirmektir. Nüfus artışı, düzensiz beslenme, diş bakımı kültüründeki değişimler ve çevresel etkenler, diş hekimliğine duyulan ihtiyacı artırmaktadır. İhtiyacın hızlı bir şekilde artış göstermesine karşın diş hekimliği uygulamaları sunacak veya müdahaleleri gerçekleştirilecek uzman personel ihtiyacı söz konusudur. Bu bilgiler doğrultusunda teori ve uygulama altyapısına sahip diş hekimliği uzmanlarının yetiştirilmesi, hem toplumsal ihtiyacın hem de istihdam talebinin karşılanması konusunda avantaj sağlayacaktır.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi © 2017