English

İnsan Kaynakları Departmanı

Üniversitemiz insan kaynakları birimimiz üniversite için gerekli insan kaynağının planlanmasını, işe alınmasını, geliştirilmesini ve sürekliliğinin sağlanmasını içeren süreçleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek ile görevlendirilmiştir.

İnsan Kaynakları Politikamız

Etik değerlere bağlı, vizyoner ve misyoner bakış açısına sahip, kurumsal değerleri geliştirebilecek potansiyele sahip bireyleri istihdam etmek, üniversitemizin insan kaynakları politikasının temelini oluşturur. İnsan odaklı iş üreten üniversitemiz, en değerli varlığın ''insan'' olduğunu kabul ederek çalışanlarının kişisel gelişimleri için çok yönlü eğitimleri planlar ve uygular. Üniversitemiz, çalışanlarının motivasyonunu arttırmak, yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik ruhlarını ön plana çıkararak kendilerine ve çevrelerine değer katmalarını sağlamak, ekip çalışmasını ve ''biz'' duygusunu geliştirmek, insana ve çevreye duyarlı bir rol ile kurumsal politikaların uygulanmasını sağlayan ve geliştiren çok yönlü uluslararası bir insan portföyünü hedeflemektedir.

 

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Serap GÜL

serap.gul@kstu.edu.tr

ik@kstu.edu.tr

 

 

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi © 2017