English

Yılmaz GÜNDÜZ Kütüphanesi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Yılmaz Gündüz Kütüphanesi, Üniversitemizin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, kullanıcıları tarafından ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmak amacıyla kurulmuştur. Kütüphanemize sağlanan bilgi ve belge kaynakları uluslararası kütüphanecilik standartları çerçevesinde işlenmekte ve kullanıcılarımızın hizmetine sunulmaktadır.

Üniversitemiz idari, akademik personelleri ile üniversitemiz öğrencileri kütüphanemizin üyesi olup, kütüphane yönergesi doğrultusunda sağladığımız tüm hizmetlerden yararlanabilirler. Kütüphanemizden yararlanmak isteyen dış kullanıcılar, kütüphane yönetiminden izin alarak kütüphane içerisinde kütüphane kaynaklarından yararlanabilir, kütüphanemizde araştırmalarını yapabilirler.

 

 

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi © 2017