English

Dünyanın her tarafından gelen öğrenci ve personelleriyle uluslararası kampüse sahip bir üniversite: Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

Bizler, öğrencilerimizin birer dünya insanı olarak yetişmesini istiyoruz. Yani kullandıkları dilin, aldıkları eğitimin, sahip oldukları teknolojik altyapının ya da herhangi bir ‘’yakalayamadıkları, arkasında kaldıkları gelişimin’’ dünya ile aralarına girmesini istemiyoruz. Bunun için ne gerekiyor? Elbette öncelikle doğru bir iletişim. Hangi dilde olursa olsun, iyi iletişim kurabilmeleri, karşılarındaki insanlarla aynı yerden hayata bakabilmeleri her şeyden önemli. Elbette bunun için birincil yöntem, dil bilmek. Bu, doğru iletişimin temeli.

Bunun ötesinde bir dil bilmek, o dili öğrenirken, o dili konuşan insanların dünyasını da anladığınızı kavradığınız, o dünyanın insanı olmaya başladığınız için çok değerli. 

Günümüzde her üç kişiden birinin konuşabildiği dil kuşkusuz İngilizce. Yalnızca dersleri öğrenmeleri ya da mesleklerine hazırlanmaları anlayışıyla değil, bir dünya insanı, iyi birer iletişimci olarak yetişmeleri anlayışıyla öğrencilerimizin doğru ve yeterli İngilizce eğitimi almalarını çok fazla önemsiyoruz.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi mezunu olan öğrencilerimiz bu nedenle dünyanın her alanında kendine alan yaratabilecek bireyler olarak yetişiyorlar. Çünkü iletişim esasında her mesleğin, her sektörün hatta her ilişki türünün temeli. Biz de İngilizce eğitimini bu anlayışla öğrencilerimize sunuyoruz.

Ancak bu eğitimi hazırlık sınıfı adı altında sadece bir yıla sıkıştırarak vermiyor, öğrencilerimizin okudukları süre boyunca, yani dört yıl boyunca İngilizce eğitim almalarını  sağlıyoruz. Böylece öğrencilerimizin aldıkları İngilizce eğitimin temellendirilmesini sağlamış oluyor, öylesine bir İngilizce ile değil,

 ‘’İYİ İNGİLİZCE’’ ile mezun olmalarını sağlıyoruz.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi © 2017