English

Öğrenci konseyi KSTU’ da bulunan oybirliği ile seçilmiş gruptan oluşur ve öğrenci konseyinin seçilmesindeki esas amaç, öğrenci eğitimi ve refahı ile ilgili tüm konularda resmi bir ses olup öğrencileri temsil etmektir.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi © 2017